Drukuj

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Praca a obowiązki rodzinne”

Badanie „Praca a obowiązki rodzinne” GUS przeprowadził dwukrotnie (w 2005 i 2010 r.) jako moduł Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badania były realizowane przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na próbie mieszkań wylosowanych do BAEL w II kwartale 2005 i 2010 r. Podmiotem badania były osoby w wieku 15-64 lata, będące członkami gospodarstw domowych wylosowanych do badania.


Głównym celem badania było uzyskanie informacji na temat istniejących możliwości i sposobów łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Badanie identyfikuje:

  • możliwość łączenia obowiązków rodzinnych z aktywnością na rynku pracy zgodną z oczekiwaniami osób sprawujących funkcje opiekuńcze;
  • przyczyny ograniczonej aktywności na rynku pracy związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki;
  • możliwość dostosowywania pracy zawodowej do nieprzewidzianych sytuacji rodzinnych;
  • skłonność do rezygnowania z pracy zawodowej na rzecz opieki nad innymi;
  • możliwość uzyskania informacji na temat korzystania z urlopu wychowawczego oraz usług opiekuńczych (takich jak: żłobki, przedszkola, świetlice, opłacane opiekunki) w celu opieki nad najmłodszym dzieckiem.


Wyniki badań zawarte są w publikacjach:

Praca a obowiązki rodzinne w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, dostęp: stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_praca_a_obowiazki_rodzinne_2005.pdf; Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., GUS, Warszawa 2012, dostęp: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/praca-a-obowiazki-rodzinne-w-2010-r-,3,2.html.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab