Drukuj

Projekt „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”

Fundacja Nasza Przyszłość wspólnie z Polskim Radiem Białystok w latach 2013-2014 realizowała ogólnopolski projekt „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Celem projektu była ogólnopolska promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia, upowszechnianie wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia (EFZ) i wskazanie korzyści wynikających z ich stosowania – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

W ramach projektu zidentyfikowano także dobre praktyki w zakresie wykorzystania MGR. Dotyczą one:

 • Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej,
 • Urzędu Miasta Hajnówka,
 • Biura Rachunkowego Lex Bufiks Beata Kącka z Włoszczowej,
 • Condizione sp. z o.o.,
 • Dybza Financial Consulting sp. z o.o.,
 • Nivea Polska,
 • IBM Polska,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku,
 • Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego,
 • Hewlett Packard Polska sp. z o.o.,
 • ArcelorMittal Poland SA,
 • IKEA Group.

 

Opis dobrych praktyk znaleźć można online: http://www.bogactworozwiazan.pl/dobre-praktyki.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab