Drukuj

Badanie „Work-life balance. Niewykorzystany potencjał” przeprowadzone przez zespół Employer Branding HRK SA

Opisy dobrych praktyk odnajdziemy też w raporcie z badań przeprowadzonych przez zespół Employer Branding HRK SA, w ramach których poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu programy wspierające równowagę pomiędzy różnymi sferami życia mogą dziś być skutecznym narzędziem w walce o pozyskanie i utrzymanie pracowników.

Raport powstał z wykorzystaniem analizy ogólnodostępnych źródeł informacji. W okresie od 15 lipca 2014 do 15 września 2015 r. poddano monitoringowi oferty pracy publikowane w największym polskim portalu rekrutacyjnym pracuj.pl pod kątem hasła work-life balance i jego polskich odpowiedników, dokonano przeglądu polskich i międzynarodowych rankingów pracodawców, m.in. „Great Place to Work”, „Firma przyjazna mamie”, „Firma przyjazna rodzicom”, „The 25 Big Companies With The Best Work-Life Balance” („Forbes”), a także artykułów prasowych i internetowych oraz blogów.

W efekcie zidentyfikowano 100 firm, które powołują się na work-life balance jako element wyróżniający je na rynku pracy. Następnie poddano analizie profile tych organizacji oraz ich podejście do work-life balance – co rozumieją pod tym pojęciem, jakie rozwiązania stosują dla zapewnienia pracownikom równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

W celu uzyskania pogłębionych informacji na temat stosowanych rozwiązań przeprowadzono wywiady z przedstawicielami wybranych firm. Na ich podstawie opisano 9 dobrych praktyk odnoszących się do firm:

  • Atos,
  • EY,
  • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris,
  • Mars,
  • Nutricia,
  • PZU,
  • Shell,
  • Tchibo,
  • Trans.eu.

 

Opis dobrych praktyk zawarto w raporcie z badania: Work-life balance. Niewykorzystany potencjał, HRK, luty 2016, dostęp: www.wlb-hrk.pl.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab