Drukuj

Badanie IPiSS pt. „Programy praca-życie jako czynnik konkurencyjności firm i kształtowania środowiska pracy”

Projekt badawczy zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 2008-2010, Projekt Badawczy Rozwojowy, zadanie nr 1.R.04, wykonany został przez zespół pracowników Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w składzie: S. Borkowska (kierownik projektu), B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz, L. Machol-Zajda, J. Mirosław, A. Smoder, W. Zając.

Celem badawczym projektu była analiza programów praca-życie (PPŻ) w warunkach polskich, ocena wpływu takich programów na obszary decydujące o konkurencyjności firm oraz na kształtowanie społecznego środowiska pracy.

W ramach badań m.in. przeprowadzono 11 indywidulanych wywiadów pogłębionych IDI z przedstawicielami pracodawców, które to wywiady stały się podstawą do opisu dobrych praktyk. Dobór firm był celowy. Byli to laureaci konkursów mających na celu upowszechnianie rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem pozazawodowym, takich jak: „Lider zarzadzania zasobami ludzkimi” organizowany przez IPiSS w Warszawie, „Firma przyjazna rodzinie”, „Firma przyjazna mamie”, „Mama w pracy”, „Ranking najlepszych miejsc pracy” prowadzony przez Great Place to Work Institute Polska.

Opisy dobrych praktyk zawierają m.in.: prezentację firm, charakterystykę głównych czynników zakłóceń WLB pracowników, działania na rzecz WLB i ich adresatów, skutki działań prowadzonych w ramach WLB. Dotyczą firm:

 • Bank Zachodni WBK,
 • IKEA Retail sp. z o.o.,
 • firmy z branży petrochemicznej,
 • IBM Polska sp. z o.o.,
 • O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o.,
 • Colliers International sp. z o.o.,
 • Skrivanek sp. z o.o.,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie,
 • Technokabel SA,
 • Bipromet SA,
 • Centrozap SA.Dobre praktyki zostały opisane w publikacji: Borkowska S. (red.), Programy równowaga praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa 2011.s. 199-236.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab