Drukuj

Kiedy można stosować zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy musi być uzasadniony jedną z trzech przesłanek: rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem pracy. Jego zastosowanie musi się jednak wiązać z przydzielaniem zadań pracownikom i ich rozliczaniem, gdyż w tym systemie to zatrudnieni ustalają sobie rozkłady czasu pracy.

Sposób wprowadzania zadaniowego czasu pracy

Zadaniowy czas pracy tak jak ogół systemów czasu pracy powinien być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeśli firma zatrudnia do 19 pracowników. W tym ostatnim przypadku jednak w praktyce często określa się go w treści indywidualnych umów o pracę, gdyż często na jego zastosowaniu zależy również samym pracownikom. Dodatkowo pracownik i pracodawca powinni zawrzeć porozumienie określające czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy pracownika wynikający z 8 godzinnej dobowej i przeciętnie 40 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.

Stosowanie zadaniowego czasu pracy powinno być uzasadnione miejscem pracy (np. przedstawiciele handlowi), jej organizacją (np. dziennikarze, agenci nieruchomości, serwisanci urządzeń przemysłowych) czy wreszcie rodzajem pracy (np. programiści komputerowi).

Organizacja pracy w systemie zadaniowym

System zadaniowy daje dużą elastyczność organizacyjną pracownikom, gdyż to oni układają sobie dzień roboczy, decydując o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Rola pracodawcy w tym systemie czasu pracy ogranicza się do ustalenia w uzgodnieniu z pracownikiem zadań do wykonania w określonym czasie, np.: w tygodniu, miesiącu, kwartale czy okresie rozliczeniowym. Pracodawca nie układa więc takim osobom harmonogramów czasu pracy, określając jedynie zadania w taki sposób, aby ich wykonanie było możliwe z zachowaniem norm czasu pracy analogicznych do tych w systemie podstawowym, czyli 8-godzinnej dobowej,przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej oraz przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a następnie rozlicza pracowników z realizacji nałożonych zadań.

Zadaniowy czas pracy nie wyłącza możliwości powstawania nadgodzin, a zgodnie z orzecznictwem sądów pracy „zły” przydział zadań i ich przeszacowanie oznacza dorozumiane polecenie pracy w nadgodzinach i otwiera zatrudnionemu drogę do dochodzenia stosownych roszczeń.

 

UWAGA

UWAGA!
W systemie zadaniowym może być prowadzona uproszczona ewidencja czasu pracy przewidująca jedynie dni pracy i nieobecności, a nieuwzględniająca liczby godzin przepracowanych w poszczególnych dobach, co oznacza znacznie łatwiejsze prowadzenie dokumentacji czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 140, art. 150 § 1 Kodeksu pracy.
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab