Czy dopłata do wczasów z ZFŚS jest dla pracownika przychodem do opodatkowania?

Dopłaty do wypoczynku pracownika są zwolnione z opodatkowania do kwoty 380 zł w ciągu roku na świadczenia ogółem. Ze zwolnienia w pełnej wysokości korzystają jedynie dopłaty do wypoczynku dzieci jeśli spełniają dwa warunki:

  • dotyczą dzieci i młodzieży do 18 r. ż.,
  • dotyczą wypoczynku zorganizowanego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego 

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab