Drukuj

Kiedy pracownik może obniżyć wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?

Z obniżenia wymiaru etatu może skorzystać pracownik, dopóki jest uprawniony do wykorzystania urlopu wychowawczego, a więc do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Zasady korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Obniżenie wymiaru następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika – wniosek powinien zostać złożony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze. Gdyby pracownik nie zachował tego terminu w złożonym wniosku, pracodawca ma nadal obowiązek uwzględnienia prośby pracownika nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Obniżenie wymiaru może nastąpić maksymalnie do ½ etatu, a czas pracy w obniżonym wymiarze może wynosić tyle co długość urlopu wychowawczego przysługującego pracownikowi, a więc do 35 miesięcy. Najczęściej jednak pracownicy wybierają obniżenie etatu przez 12 miesięcy, gdyż tyko w takim okresie pracownik korzysta ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem 

Pracownikowi, który korzysta z obniżenia wymiaru etatu zamiast z urlopu wychowawczego, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu do powrotu do pracy w nieobniżonym wymiarze, ale maksymalnie przez 12 miesięcy. W stosunku do takich pracowników rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo w tzw. trybie dyscyplinarnym, czyli bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Ochrona przed wypowiedzeniem jest wyłączona również w przypadku dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych (art. 5 ust. 1 ustawy).


UWAGA

Gdyby pracownik złożył wniosek o obniżenie wymiaru etatu wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego etatu, to ochrona stosunku pracy zaczyna obowiązywać i tak dopiero na 21 dni przez rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Jeśli jednak wniosek o obniżenie etatu zostanie przez pracownika złożony po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, to nie anuluje on jej skutku i umowa o pracę rozwiąże się w terminie wynikającym z czynności pracodawcy. Oznacza to zatem, że obniżenie etatu zostanie zastosowane tylko do tej daty i nie przedłuży czasu trwania stosunku pracy. 

Podstawa prawna:

  • art. 1867, art. 1868 Kodeksu pracy,

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab