Drukuj

Kiedy matka może przekazać część urlopu macierzyńskiego innym członkom rodziny?

Co do zasady urlop macierzyński jest wykorzystywany w całości i w sposób nieprzerwany przez matkę dziecka będącą pracownicą. Istnieją jednak 4 przypadki, w których gdy nie może ona sprawować osobistej opieki nad noworodkiem, do wykorzystania części ustawowego wymiaru urlopu ma prawo nie tylko ojciec dziecka, ale również inny członek najbliższej rodziny.

Uprawnienia urlopowe innych członków rodziny

Poza ojcem dziecka inny członek najbliższej rodziny może skorzystać z urlopu macierzyńskiego w sytuacjach, gdy:

  • matka dziecka zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego w związku z orzeczeniem wobec niej niezdolności do samodzielnej egzystencji – od upływu 8 tygodni urlopu po porodzie; 
  • sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę dziecka jest niemożliwe z powodu jej pobytu w szpitalu – od upływu 8 tygodni urlopu po porodzie do czasu jej powrotu ze szpitala;
  • matka dziecka umrze w trakcie urlopu macierzyńskiego – od dnia jej śmierci do wyczerpania pozostałego do wykorzystania wymiaru urlopu; 
  • matka dziecka porzuci dziecko – po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni urlopu po porodzie.

UWAGA

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem członka najbliższej rodziny. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca to uprawnienie odsyła w tym zakresie do art. 29 ust. 5 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, który również tego pojęcia nie definiuje. Wydaje się więc, że powinno się powołać na art. 32 ust. 2 tej ustawy, który za członków rodziny uważa m.in. rodziców, macochę, teściów, dziadków, dzieci, wnuki i rodzeństwo.

Podstawa prawna:

  • art. 1751  art. 180, art. 182 Kodeksu pracy;
  • art. 29, art. 32 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.).

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab