Drukuj

Jakie dodatkowe uprawnienia przysługują kobietom w ciąży i od kiedy?

Pracownica powinna przedstawić pracodawcy świadectwo lekarskie stwierdzające stan ciąży. Od tego momentu kobieta może korzystać ze wszystkich przywilejów związanych z ciążą, w tym ze zwolnień od pracy na wykonywanie badań lekarskich oraz z zakazów wykonywania prac wzbronionych czy z ograniczeń dotyczących pracy przy monitorach ekranowych. 


Badania w okresie ciąży 

Zasadą jest, że pracodawca powinien udzielać zatrudnionym kobietom będącym w ciąży zwolnień od pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, gdyż dotyczy jedynie badań zleconych przez lekarza i tylko w takich przypadkach, gdy nie mogą być one wykonane poza godzinami pracy. W przypadku zwolnienia od wykonywania obowiązków za czas takiej nieobecności w pracy zatrudniona ciężarna zachowuje prawo do wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownica jest zatrudniona na ¾ etatu i pracuje w różnym wymiarze godzinowym w poszczególnych dniach tygodnia. Pracownica występuje z wnioskiem o zwolnienie jej na badanie USG trójwymiarowe. W takim przypadku pracodawca może odmówić zwolnienia z pracy w trakcie dniówki roboczej, gdyż badanie jest przeprowadzane z własnej inicjatywy pracownicy, nie zostało zlecone przez lekarza, poza tym rozkład czasu pracy tej zatrudnionej pozwala na wykonanie badania po godzinach pracy.

Inne uprawnienia kobiet w ciąży


Poza uprawnieniem do wykonywania badań w godzinach pracy kobiety w ciąży mogą korzystać z szeregu gwarancji lub przywilejów, do których możemy zaliczyć:

  1. Prace wzbronione kobietom w ciąży – kobiet w ciąży nie można zatrudniać przy wykonywaniu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, jeśli mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie lub przebieg ciąży. Przepisy regulują katalogi prac wzbronionych i te listy powinny być także przez pracodawców uwzględniane w regulaminach pracy.
  2. Ograniczenie dotyczące pracy przy monitorach ekranowych – do 4 godzin na dobę.
  3. Ochronę przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży.
  4. Zakazy prac w nadgodzinach i w porze nocnej.
  5. Zakaz wykonywania pracy powyżej 8 godzin w przypadku zatrudnienia w systemie równoważnego czasu pracy lub w innych systemach opartych na przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy.
  6. Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy lub przeniesienia do innej pracy, jeśli kobieta wykonywała wcześniej prace wzbronione kobietom w ciąży.
  7.  Zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy i zatrudniania w systemie przerywanym bez zgody pracownicy.  

Podstawa prawna:

  • art. 148, art. 176, art. 177, art. 178, art. 179, art. 185 Kodeksu pracy.


Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab