Drukuj

Czy cały urlop rodzicielski musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

Urlopu rodzicielskiego wynoszącego 32 tygodnie nie trzeba wykorzystywać w całości bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pracownik ma prawo jego część wziąć także później, w dogodnym dla siebie czasie, pod warunkiem że nastąpi to do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Podział urlopu rodzicielskiego na części

Formalnie nie ma ograniczeń co do liczby części urlopu rodzicielskiego, które mogą być wykorzystywane w późniejszym terminie przez pracownika. Ograniczony jest jedynie wymiar takiego urlopu: wynosi on maksymalnie 16 tygodni. Aby nabyć prawa do takiego odroczonego urlopu, trzeba jednak bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystać część urlopu rodzicielskiego trwającą minimum 6 tygodni. Co do zasady jedna część urlopu rodzicielskiego nie powinna być krótsza niż 8 tygodni. Wynika stąd, że taki „odroczony” urlop pracownik może podzielić tylko na 2 części. Co ważne, nie jest wymagane, aby ostatnia część „odroczonego” urlopu trwała 8 tygodni. Przepisy przewidują bowiem wyjątek od zasady podziału urlopu rodzicielskiego na części trwające co najmniej 8 tygodni, jeśli to ostatnia część z puli urlopu rodzicielskiego będzie krótsza z powodu wydłużenia pierwszych części ponad 8 tygodni.

PRZYKŁAD

Pracownik skorzystał jednorazowo z 20 tygodni urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Gdy dziecko skończyło 4 lata, wziął kolejne 10 tygodni „odroczonego” urlopu rodzicielskiego. Ostatnia przysługująca mu część tego urlopu będzie wynosić 2 tygodnie, bo tyle zostało mu do 32 tygodni, czyli pełnego wymiaru urlopu przysługującego w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Liczba części udzielonego odroczonego urlopu rodzicielskiego wpływa na zmniejszenie liczby części urlopu wychowawczego, nie obniżając jednak wymiaru tego ostatniego.

PRZYKŁAD

Pracownik wykorzystał „odroczony” urlop rodzicielski w 2 częściach po 8 tygodni. W praktyce oznacza to, że jeśli w przyszłości zamierza korzystać z urlopu wychowawczego na to samo dziecko, będzie mógł to zrobić tylko w 3, a nie w 5 częściach. W sumie może jednak wykorzystać pełen wymiar 35 miesięcy urlopu wychowawczego przysługującego na jednego rodzica.

Warunki udzielenia urlopu

Warunkiem skorzystania z 16 tygodni „odroczonego” urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie przynajmniej jednej części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego. Nie ma konkretnych wymogów co do długości trwania tej pierwszej części urlopu rodzicielskiego przypadającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wystarczy zatem, aby nie była ona krótsza niż 6 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) bądź nie krótsza niż 3 tygodnie (w razie przyjęcia przez pracownika dziecka na wychowanie).

UWAGA

„Odroczony” urlop rodzicielski przepada więc, jeżeli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownik nie rozpoczął od następnego dnia urlopu rodzicielskiego.
[Koniec uwagi]

Wniosek o udzielenie odroczonego urlopu rodzicielskiego pracownik musi złożyć najpóźniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 1791, art. 1821c, art. 1821d Kodeksu pracy.
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab