Drukuj

Z troski o człowieka – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris powstało w 1983 r. jako mały zakład rzemieślniczy zatrudniający jednego pracownika i produkujący jeden rodzaj kremu. W ciągu 30 lat firma rozwinęła się, zdobywając również zagraniczne rynki. Obecnie wytwarza około 20 mln sztuk kosmetyków rocznie, w ofercie ma kilkaset produktów i zatrudnia blisko 1 tys. pracowników. Jednak sposób podejścia do ludzi jest od lat niezmienny.

Właściciele firmy od początku szanowali życie prywatne pracowników. Człowiek jest w naszej firmie wartością nadrzędną – mówi Izabela Chojnacka-Naskręt, HR Business Partner. Warunki sprzyjające work-life balance są wyróżnikiem Laboratorium jako pracodawcy i elementem employer value proposition firmy.

W trosce o pracownika

Na szczególne wsparcie w Laboratorium Kosmetycznym dr Irena Eris mogą liczyć młode matki, które planując ciążę czy wychowując dzieci, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Firma oferuje im umowę na zastępstwo, indywidualny program powrotu po urlopie macierzyńskim, stały dostęp do informacji o tym, co się dzieje w firmie. Rodzina nie stanowi też przeszkody w dostępie do awansu i rozwoju.

Oferowanym przez firmę ułatwieniem w godzeniu życia zawodowego z prywatnym jest także elastyczny czas pracy. – Nie ma u nas problemu z tym, żeby w trakcie pracy wyjść z dzieckiem do lekarza czy żeby układać sobie zadania tak, by w razie potrzeby móc wyjść wcześniej – opowiada Izabela Chojnacka-Naskręt. – Zatrudniamy menedżerów o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, którzy rozumieją, jak ważny jest work-life balance, i zdają sobie sprawę z tego, że mają wpływ na zaangażowanie naszych pracowników. Kluczem do work-life balance jest właściwa relacja z przełożonymi, jasne komunikowanie potrzeb i wspólna praca nad optymalnymi rozwiązaniami.

Tym, co wyróżnia kulturę organizacyjną Laboratorium, jest troska o pracownika. Osoby w trudnej sytuacji osobistej mogą liczyć na pomoc psychologiczną (np. skierowanie do psychologa, finansowanie pomocy). Pracownikom z niepełnosprawnością pomaga się w zakupie wózka inwalidzkiego, osoby z problemami finansowymi otrzymują pomoc na zakup odzieży dla dzieci czy wyposażenia mieszkania. Nie ma tutaj stałych zasad, procedur czy systemów regulujących zakres i formę pomocy, jest natomiast indywidualne podejście do pracownika i otwarta komunikacja. Mimo że firma ma spisane reguły dotyczące świadczeń socjalnych, podejmuje wiele niestandardowych aktywności w tym obszarze. To pozwalała na dopasowanie prowadzonych działań do realnych potrzeb. Zarząd stara się stosować indywidualne podejście do zatrudnionych, by każdy pracownik został zauważony. – Odruch pomagania jest w kulturze organizacyjnej naszej firmy – tłumaczy Kamila Kujawska-Krakowiak, HR Business Partner.

Do ukształtowania się takiej kultury z pewnością przyczyniła się obecność osób z niepełnosprawnością wśród członków załogi. W przeszłości Laboratorium było zakładem pracy chronionej, dziś 10% pracowników stanowią osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. – Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością pozwala spojrzeć z innej perspektywy, inaczej podchodzić do pewnych zagadnień, budzi wrażliwość – wyjaśnia Izabela Chojnacka-Naskręt. – Łatwiej nam dostrzec, że produktywność nie zależy od liczby godzin spędzonych w pracy, ale od zaangażowania ludzi.

Nie dla stresu

Laboratorium przywiązuje dużą wagę do szeroko pojętej profilaktyki i edukacji, upowszechniając wśród pracowników wiedzę na temat zapobiegania stresowi i przemęczeniu. Firma organizuje warsztaty dotyczące radzenia sobie z emocjami. W 2014 r. w ramach Roku Rozwoju Osobistego firma przeprowadziła cykl szkoleń związanych z rozwojem osobistym. – Propagowanie work-life balance to dla nas jasne opowiadanie się za wartościami, takimi jak między innymi poczucie bezpieczeństwa, rodzina, możliwość stałego rozwoju – mówi Agnieszka Tobiańska, specjalista ds. szkoleń. Firma dba również o zdrowie pracowników. Wszyscy zatrudnieni są objęci prywatną opieką medyczną. Laboratorium ma ponadto własną przychodnię, w której dyżury pełnią lekarz internista i pielęgniarka. Pracownicy mogą uczestniczyć w zajęciach jogi, dołączyć do teamu rowerowego lub biegowego.

Poziom równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest monitorowany podczas corocznego badania Great Place to Work. Firma włącza też pytania o oczekiwania dotyczące work-life balance do procesu rekrutacji.

Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris znane jest z dobrych praktyk podejścia do pracowników. W przeszłości firma wielokrotnie otrzymywała za nie różne wyróżnienia, nagrody i tytuły, m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play (1999), Inwestor w Kapitał Ludzki (2002), Firma Równych Szans (2006). Zostało również opisane w specjalnej publikacji przygotowanej przez Komisję Europejską (2010) jako przykład polskiej firmy z grupy MŚP tworzącej przyjazne miejsce pracy. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest laureatem wielu rankingów z obszaru personalnego, m.in.: Great Place to Work, Universum – Poland’s Top 100 Ideal Employer, Gender Index.

 

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab