zmienne godziny rozpoczynania i kończenia pracy

forma elastycznego kształtowania czasu pracy, w której różne grupy pracowników rozpoczynają i kończą  pracę w różnych uzgodnionych wcześniej godzinach. Pracownik może mieć wpływ na wybór godziny, o której zaczyna pracę, w przeciwieństwie do ruchomego czasu pracy jest to jednak stała pora w danym okresie. W praktyce np. jedna grupa pracowników przychodzi na godzinę 8.00, inna na godzinę 8.30 czy 9:00. Dzienna norma czasu pracy zawsze wynosi 8 godzin.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab