równoważny czas pracy

elastyczny system organizacji czasu pracy, w którym to pracownik decyduje o tym, na którą godzinę przyjdzie do pracy, a także, ile czasu spędzi w niej danego dnia. Istotne jest tylko, by w trakcie okresu rozliczeniowego (tydzień lub miesiąc) przepracował wymaganą liczbę godzin, a także by w ciągu jednego dnia nie pracował dłużej niż 12 godzin.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab