indywidualny czas pracy

rozkład czasu pracy ustalany dla konkretnego pracownika, który z jakiegoś powodu nie może pracować w tym samym systemie organizacji czasu pracy, co pozostali członkowie zespołu. Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać na zmianie godzin lub dni pracy. System ten wprowadzany jest na wniosek pracownika, pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab