asertywność

racjonalna dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych osób, przejawiająca się m.in. zdolnością do pełnego, otwartego, uczciwego i stanowczego komunikowania swoich poglądów, uczuć i postaw, przy jednoczesnym nie lekceważeniu uczuć i przekonań rozmówcy. Osoby mało asertywne nie potrafią odmawiać innym i biorą często na siebie cudze obowiązki, co ma negatywny wpływ na ich równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Asertywność można doskonalić np. poprzez treningi asertywności.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab